otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

G.J הצורפת רחל מייזליק

בעל הנס 30, אשדוד