Oin חדשות ומידע

תשלום שכר טירחה לעו"ד כשהשתנו הסכומים

( חדשות ומידע - בתי דין צדק )

שאלה שנשאלה בבית הדין הרבני לעניני ממונות שע"י המרכז לבוררויות וגישור ע"פ ההלכה: ראובן שכר שירותיו של עו"ד שיטפל עבורו בתיק בהוצאה לפועל, סכום החוב כולל ריבית והצמדה בהוצל"פ עמד על 117,000 ₪ ...

הצדדים חתמו הצדדים על הסכם כי שכר טירחת עו"ד בהסדר עם הנושים וממילא עם הוצ"ל יעמוד על 20% מהסכום שהעו"ד יצליח להוריד מ-117,000 ₪ פלוס מע"מ...
העו"ד החל את המו"מ עם הנושים ועם הגורמים בהוצל"פ ,שערך מס' חודשים,
באותו זמן סכום החוב צבר עוד ריבית והצמדה והגיע לסך 130,000 ₪,ובשוברי התשלום וההודעות שהגיעו מהוצל"פ בפעם האחרונה לפני שהגיעו להסדר סכום החוב עמד על 130,000 ₪.
לבסוף הגיעו הצדדים והוצל"פ להסדר חוב של 75,000 ₪.
טוען העו"ד מגיע לי 20% מהסכום שבין 130,000 ₪ לבין 75,000 ₪, ז"א 20% מ-55,000 ₪ שזה 11,000 ₪. וזאת מכיון ופעלתי להורדת החוב בסכום זה, ושכר הטירחה הוא 20% מהסכום שעליו עמד החוב.
לעומת זאת טוען ראובן: ישנו הסכם ברור הקובע כי שכר הטירחה הינו 20% ממה שיפעל העו"ד להוריד את החוב מסכום של 117,000 ₪, ומה שמעבר לסכום זה , לא מגיע לעו"ד ולא כלום.

תשובה:
כשהעו"ד וראובן חתמו על הסכם שכר טירחה, הם ידעו שחוב שהגיע להוצל"פ צובר ריבית והצמדה, ויכולים היו לחתום כי שכר טירחת עו"ד יעמוד על 20% מהסכום שיקוזז מהחוב במועד ההסדר שבין הצדדים,אך עו"ד לא טרח לכתוב כזה הסכם, אלא נקב בסכום שיקבל 20% מההפרש שבין 117,000 ₪ לבין הסכום שיגיעו בהסדר, ולכן מצד השכר טירחה שמגיע לעו"ד מדין שכירות פועלים וודאי שאינו זכאי ליותר מהסכום עליו חתמו.
אך היה מקום לדון לחייב לראובן לשלם לעו"ד מצד שעשה עבורו פעולה, וזאת על אף שמדין שכירת פועלים אינו חייב לו.ואז היה מקום לדון כמה חייב, האם 20% או הסכום הנמוך המקובל בשוק.
אך גם מצד זה אין לחייבו ,וזאת מכיון שהעו"ד ידע שהריבית וההצמדה ימשיכו לעלות,וכתב את הסכום של יום חתימת ההסכם על שכר הטירחה,הרי בדעתו לא היה לתבוע מעבר לסכום זה.וכשעושה פעולה עבור חברו שלא על דעת ליטול שכר ,אינו יכול אח"כ לתבוע שכר.
זאת ועוד, שההפרש שבין 117,000 ש"ח לבין 130,000 ₪ זה לא פעולה של העו"ד.אלא פעולה של ראובן בעצם זה שנכנס למו"מ עם הנושים והוצל"פ,שבהרבה מן המקרים הנושים והוצל"פ מקפיאים את סכום החוב לפי יום תחילת המו"מ באם יגיעו להסכם לבסוף, ואת על אף שבמחשב ובניירת החוב ממשיך לצבור ריבית והצמדה, אך בפועל כשיגיעו להסדר הנושים והוצל"פ, לא יתיחסו לכך, ולכן אין זה נחשב לפעולה של העו"ד ,וגם אם נאמר שזה ספק המוציא מחברו עליו הראיה.
אך אם היו כותבים בהסכם מפורשות שמהסכום שיהיה ביום הסדר החוב יקבל העו"ד 20%, היה מגיע לעו"ד את ההפרש בין 130,000 ש"ל לבין 75,000 ₪.
אך במקרה זה אין לחייבו מעבר לסכום עליו חתמו הצדדים.

 
 • re m11

  רהיטי עדן

  www.REHITIM-EDEN.co.il

  שולחן אוכל MOON עם ארבע כסאות, רק ב- 3,100 ש״ח במקום 7,750 ש״ח 

 • re m33

  רהיטי עדן

  www.REHITIM-EDEN.co.il

   

  מזרן SAVION זוגי ב-700 ש"ח במקום 2000 ש״ח יחיד ב-400 ש"ח במקום 1100

 • chashmali m2

   

  חשמלי

  052-7619944
   
  תנור בנוי אלקטרולוקס > תנור רב תכליתי עם טורבו > ארץ ייצור: גרמניה > יבואן רשמי