Oin חדשות ומידע

למי שייכת הזכות לבניה על הגג המשותף

( חדשות ומידע - בתי דין צדק )

שאלה שנשאלה בבית הדין הרבני לעניני ממונות "משפט שלום" שע"י המרכז לבוררויות וגישור ע"פ ההלכה: אנו כועד הבית בבנין בו אנו גרים חשבנו לארגן את דיירי הבנין לסדר אישורי בניה ל-2 דירות נוספות על הגג ולבנותם ולמוכרם . ואם ירצו אי מי מדיירי הבנין לקנותם  יהיה זכות קדימה להם...

ובאם ירצו כמה דיירים לקנותם אז ימכרו למרבה במחיר ואם לא ירצו אף אחד מדיירי הבנין לקנותם נמכור אותם לאנשים שאינם גרים כיום בבנין, כל דיירי הבנין הסכימו לכך ולהשקיע בעיסקא זו למעט דיירי הקומה העליונה, לטענתם גג הבנין שייך להם, מאחר והם קנו דירה בקומה האחרונה עם גג בנוי בחלקו והשאר גג פתוח הרי ששייך להם כל האויר מעל הבנין, מאידך שאר הדיירים טוענים כי אין בטענה זו ממש, ומה שקנו קנו והשאר הינו רכוש משותף.

שאלתנו:

א. האם אנו רשאים לבנות על הגג לפי התוכנית שאנו רוצים, או שאכן השטח שייך לדיירי הקומה העליונה.

ב.באם השטח הינו רכוש משותף האם אפשר לכוף את דיירי הקומה האחרונה להשתתף עמנו בתוכנית השקעה זו, או שהם יכולים לעכב אותנו מלבצע את תוכנית הבניה אם מחמת הוספת דירות ואם מחמת שרצונם שהגג ישאר במצבו הנוכחי.

ג. בבעלותי דירה בקומה אחרונה ובניתי תוספת בניה על הגג באישור השכנים ובחתימת כל הדיירים כיון שהגג היה שטח משותף וצריך הסכמת כל השותפים, כיום העירייה מאפשרת לבנות על תוספת הבניה שבניתי, בהסכמת כל השכנים, אך השכנים טוענים שהשטח מעל הגג שבניתי הינו רכוש משותף וזכות הבניה שייכת לכולם.ולכן עלי לשלם להם על כך או לאפשר לכולם להרויח מכך הדין עם מי?

תשובה:

הבעלות על הגג מעל דירת גג של הדיירים בקומה האחרונה הוא של כל דיירי הבנין .וזאת בין אם מדובר בגג שנבנה ע"י הקבלן ובין בגג שנבנה על דיירי הקומה האחרונה בהסכמת כל הדיירים בבנין, וזאת גם באם אינו מופיע בטאבו כשטח המשותף, אלא א"כ הקבלן מכר בפרוש את זכויות הבניה עד לרקיע לדיירי הקומה האחרונה,
ולכן בשתי השאלות התשובה היא כי זכות הבניה שייכת לכל דיירי הבנין ולכן אם יהיה הסכמה של כל הדיירים כולל דיירי הקומה האחרונה לבניה, יוכלו לבצע את התוכנית אך אם דיירי הקומה האחרונה או דייר אחר בבנין מתנגדים לבניה אי אפשר לכופם לכך, ולכן רק באם יש בשטח הגג כדי חלוקה יוכלו לממש את תוכנית הבניה ולתת לדיירים המתנגדים שטח לפי חלקם בשטח המשותף, ובאם ההתנגדות שלהם היא מחמת הוספת דיירים בבנין שמוכרים את הדירות לדיירים חדשים, צריך לדון כל מקרה לגופו, ולכן עליהם לפנות לביה"ד.
ובאופן שדייר בקומה האחרונה בנה את הגג ולא הקבלן, כשיבואו כל דיירי הבנין לבנות על אותו מבנה יצטרכו לשלם לו את הוצאות הבניה של היסודות , העמודים והגג המשמש כרצפה, לפי התשלום ששילם צמוד למדד, בקיזוז חלקו של השכן שבנה את המבנה על הגג.

להערות והארות ניתן לפנות
ל"מרכז לבורריות וגישור ע"פ ההלכה"

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 
 • mbniya m1

  צבע ושיפוצים

  צביעת דירה  (3 חד׳) רק ב- 1,300 ש״ח בלבד!

 • ma m 1

  מי הטבע - אוזן

  סנן מים תת כיורי

  299 ₪ במקום 599 ₪

   

 • re m22

  רהיטי עדן

  www.REHITIM-EDEN.co.il

  מזרון אורתופדי PERPECTO-  רק ב-1,699 ש״ח במקום 4,300 ש״ח