Oin

תשלום צריכת מים עקב נזילה, בנכס מושכר

( חדשות ומידע - בתי דין צדק )

שאלה שנשאלה בבית הדין הרבני לעניני ממונות שע"י המרכז לבוררויות וגישור ע"פ ההלכה: שוכר דירה שקיבל חיובי תשלום גבוהים במים,בבדיקה שנערכה במקום ע"י מומחה נתברר כי ישנה נזילת מים בצנרת המובילה מים ממקום שעון המים לדירה...

טוען השוכר חיוב התשלום על המים שהשתמשתי הוא חוב שלי, אך חוב שנוצר בעקבות מים שנזלו מהצנרת והלכו לאיבוד, אין זה חוב הקשור אלי.

טוען המשכיר תשלום חשבון המים חל על השוכר וממילא על השוכר לשלם גם את המים שלא השתמש בהם, אך התחייב בהם כשעברו את שעון המים, שעל פיו חברת המים מחייבת תשלום בגין צריכת מים.
בנוסף חל ויכוח בין המשכיר והשוכר על מי חל חובת התשלום למומחה שבדק את סיבת החיוב הגבוה בצריכת המים
הדין- עם מי?

תשובה: בחוזי השכירות מקובל לכתוב שעל השוכר חל החיוב בגין צריכת מים,נוסח זה מחייב את השוכר לשלם את דמי צריכת המים, ולא את דמי חשבון המים, וממילא אם השעון מים נשאר רשום ע"ש המשכיר לא ישלם השוכר את דמי המים שלא השתמש בהם, כי לא התחייב על כך, כאשר לא השתמש במים ,ורק באם יהיה כתוב כי מתחייב לשלם את חשבון המים יחול החוב על השוכר.
אבל אם שעון המים עבר על שם השוכר על אף שלא התחייב לשלם את המים שלא השתמש בהם ,אך החוב מול חברת המים חל עליו, ולכן ללא קשר למשכיר חייב השוכר לשלם את החוב ואינו יכול לגבות זאת מהמשכיר, כי המשכיר אינו קשור לזה, והדין ודברים של השוכר הוא מול חברת המים.

ובענין התשלום למומחה לבדוק מהי סיבת תשלום חשבון המים הגבוה,חיוב זה חל על המשכיר ,כי המשכיר צריך לתקן תקלה שיש בדירה, וזה כולל את בדיקת מקום התקלה, ולכן המשכיר ישלם את דמי המומחה שיבדק את הבעיה.

לתגובות
טל:077-4663665
פקס:153-774663665
e-mail: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 
 • mbniya m1

  צבע ושיפוצים

  צביעת דירה  (3 חד׳) רק ב- 1,300 ש״ח בלבד!

 • re m33

  רהיטי עדן

  www.REHITIM-EDEN.co.il

   

  מזרן SAVION זוגי ב-700 ש"ח במקום 2000 ש״ח יחיד ב-400 ש"ח במקום 1100

 • ma m 3

  מי הטבע - אוזן

  מערכת סינון דירתית

  399 ₪ במקום 799 ₪