otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

מורשה

מוסדות מורשה אשדוד
אחיעזר 2, אשדוד
10

תלמוד תורה בית יוסף

תלמודי תורה
שערי יושר 3, אשדוד
0

מגן הלב

רשת מוסדות חרדיים לחינוך מיוחד
הצבעוני 8, אשדוד
0

לב טוב - מגן הלב

תלמודי תורה
הרב קוק 20, אשדוד
10

מגן הלב - מפי עוללים בנים

גנים שפתיים
שלמה בן יוסף 10, אשדוד
0

מרכז למידה חמדת בניה

מכון למידה וגני ילדים שפתיים
עקביא בן מהללאל 2, אשדוד

אבן ישראל פקס

תלמודי תורה
אור לציון 2, אשדוד

אור מאיר

תלמודי תורה
התלמוד 17, אשדוד

אורות התורה

ע"י מוסדות "קדם מפעליו"
בעל הנס פינת ר' טרפון, אשדוד