otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

מרכז רפואי מקצועי

שירותי בריאות כללית רופאי עור ומין
הבנים 1 מרכז הקריה, אשדוד
0

ד"ר אורלי אלה

שירותי בריאות כללית רופאי עור ומין
הבנים 1 מרכז הקריה, אשדוד

ד"ר גחמן דמיטרי

שירותי בריאות כללית רופאי עור ומין
הבנים 1 אזור הסיטי, אשדוד

ד״ר גקמן ודים

שירותי בריאות כללית רופאי עור ומין
הלל 8, אשדוד

ד"ר גחמן דימיטרי עצמאי

שירותי בריאות כללית רופאי עור ומין
אבן עזרא 23, אשדוד

ד"ר כץ אורן

שירותי בריאות כללית רופאי עור ומין
הבנים 1, אשדוד

ד״ר פינקל אוקסנה

שירותי בריאות כללית רופאי עור ומין
הבנים 1, אשדוד