otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

המרכז לבריאות האישה

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
הבנים 1 מרכז הקריה, אשדוד

ד"ר אדלשטיין יבגניה

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
חלפתא 7, אשדוד

ד"ר בנימינוב איליה

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
הבנים 1, אשדוד

ד"ר גנדלר מרים

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
הבנים 1 אזור הסיטי, אשדוד

ד"ר גנדלר מרים

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
כנרת 7, אשדוד

ד"ר יוליס ישראל

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
רבי יוסי בר חלפתא 7, אשדוד

ד"ר אירילביץ פליקס

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
הבנים 1, אשדוד

ד"ר ליליה אליגר

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
שבט לוי 14/1, אשדוד

ד"ר פליקס אירילביץ

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
הבנים 1, אשדוד

ד"ר פרחי יעקב

שירותי בריאות כללית רופאי נשים
הבנים 1 אזור הסיטי, אשדוד