otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

זלפריינד הרה"ג אשר ישעיה

דומ''צ בקהל בעלזא
האדמו''ר מבעלזא 16, אשדוד

מרגלית הרה"ג יוסף

ראש כולל "קדוש יעקב"
שד' עוזיהו 42, אשדוד

אייזנטל הרה"ג אהוד

ראש כולל "קדשים" בישיבת גרודנא
יד איתמר 5, אשדוד

שטרן הר' אלעזר

דומ"צ
קבלת קהל בשעות הערב, אשדוד

שמידע הרה"ג משה

רבנים אשדוד
אחיעזר 5, אשדוד