otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

ברנשטיין הרה"ג אברהם חיים

דומ''צ בקהל בעלזא
האדמו''ר מבעלזא 16, אשדוד

גוטרמן הרה''ג אברהם נחמן

רבנים אשדוד
התנאים 1, אשדוד

גרוס הרה"ג שמואל דוד

רב דחסידי גור
רבא 7, אשדוד

דולינגר הרה"ג שאול

רבנים אשדוד
הילל 11/19, אשדוד

דירנפלד הרה"ג יוסף פלטיאל

מו"צ בקהל בעלזא
שמאי 2/10, אשדוד

דרבקין הרה"ג צבי

רבנים אשדוד
צדקת יוסף 1/8, אשדוד

הגר הרה"ג ברוך

רבנים אשדוד
האר"י הקדוש 23, אשדוד

הורביץ הרה"ג חיים פסח

רב דחסידי בעלזא
חטיבת הנגב 19/24, אשדוד

ויז'ניצר הרה"ג צבי הירש

רב דחסידי ויז'ניץ
ר' מאיר בעל הנס 22, אשדוד

וינר הרה"ג אלחנן

דומ''צ בקהל בעלזא
חטיבת הנגב 43/27, אשדוד