otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

קלמנוביץ הרה"ג חיים

רב אזור ו'
ק. אברמסקי 102/15, אשדוד

קרלינשטיין הרה"ג דב צבי

לקביעת תור
ק. פוניבז' 2004, אשדוד

רבינוביץ הרה"ג צמח ברוך

מו"ץ קהילת בני התורה אשדוד
רבא 5, אשדוד

רכניצר הרה"ג יוסף צבי

רבנים אשדוד
רשב"י 23/11, אשדוד

שווימר הרה"ג מנחם מנדל

מו"ד בקהל בעלזא
בעל הנס 28/11, אשדוד

טורעבר הרה"ג אליהו

רבנים אשדוד
האדמו"ר מפיטסבורג 44, אשדוד

חשין הרה"ג אהרון זאב

רבנים אשדוד
רבא 1/8, אשדוד
0

חרז הרה"ג שלמה

רבנים אשדוד
אליעזר בן הורקנוס 4/4, אשדוד

אברג'ל הרה"ג יצחק

ראש ישיבת "תורה וחסד"
יד איתמר 1/3, אשדוד

אלטמן הרה"ג אברהם

ראש ישיבת "עטרת צבי"
האדמו"ר מפיטסבורג 34, אשדוד