otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

הרה"צ משה יהושע הגר שליט"א

חסידות ויז'ניץ
אהבת שלום 15, בני ברק

הרה"צ אברהם גולדמן שליט"א

חסידות זוועהיל
זוועהיל 9, ירושלים

הרה"צ נתן דוד רוזנבוים שליט"א

חסידות זוטשקא
באר מיים חים 14, בני ברק

טשרנוביל

אדמורים
הר' ינאי 34, אשדוד

הרה"צ אברהם איגר שליט"א

חסידות לובלין
אלישע 2, בני ברק

הרה"צ ישראל דן טאוב שליט"א

חסידות מודז'יץ
חבקוק 20, בני ברק

הרה"צ נפתלי מושקוביץ שליט"א

חסידות מעליץ
הצבעוני 7, אשדוד

נעשכיז

אדמורים
רבי יוסי בר חלפתא 7, אשדוד

הרה"צ אברהם יעקב פרידמן שליט"א

חסידות סדיגורא
שמואל הנביא 79, ירושלים

הרה"צ יעקב דן שטרן שליט"א

חסידות סטריקוב
עזרת תורה 41, ירושלים