otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

בתי ספר להשכלה גבוהה
הפלמ"ח 20, אשדוד
10

אהל אסתר

סמינרים לבנות ארצי
הרב ינאי 5, אשדוד

אהל חיה - תיכון בית יעקב

סמינרים לבנות ארצי
שכונת שלום בוניך ת.ד. 70, נתיבות

אור החיים

סמינרים לבנות ארצי
עזרא 51, בני ברק

אורה ושמחה

סמינרים לבנות ארצי
יוסף קארו 8, ירושלים

אפיקי דעת

סמינרים לבנות ארצי
אהלי יוסף 3, ירושלים

בית אולפנא מכינה לעולות מרוסיה

סמינרים לבנות ארצי
זרח ברנט 6, ירושלים

בית המורה - בעיה"ק

סמינרים לבנות ארצי
יצחק אלחנן 4, תל אביב

בית חנה

סמינרים לבנות ארצי
שמעון הצדיק 23, ירושלים

בית יעקב אבות

סמינרים לבנות ארצי
שד' יצחק הנשיא, אשדוד