otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

בתי ספר להשכלה גבוהה
הפלמ"ח 20, אשדוד
10

אהל אסתר

סמינרים לבנות ארצי
הרב ינאי 5, אשדוד

אהל חיה - תיכון בית יעקב

סמינרים לבנות ארצי
שכונת שלום בוניך ת.ד. 70, נתיבות

בית יעקב אבות

סמינרים לבנות ארצי
שד' יצחק הנשיא, אשדוד

אור החיים

סמינרים לבנות ארצי
עזרא 51, בני ברק

בית יעקב החדש

סמינרים לבנות ארצי
רב חסדא 4, אשדוד

אורה ושמחה

סמינרים לבנות ארצי
יוסף קארו 8, ירושלים

בית מלכה

לסניפים פתח מידע נוסף
בעלזא חיסדא 6, אשדוד
0

האחוד החסידי

סמינרים לבנות ארצי
שד' יצחק הנשיא 1, אשדוד

אפיקי דעת

סמינרים לבנות ארצי
אהלי יוסף 3, ירושלים