otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

מטווח אשדוד

נשק ותחמושת
העופרת 1, אשדוד