otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

אהל דינה ר' יוסף ועקנין

כוללים לאברכים
רשב"י 24/6 (בקרוואן), אשדוד

בית המדרש המרכזי בעלזא

כוללים לאברכים
חטיבת הנגב, אשדוד

הליכות הארץ בי"מ לתורת הארץ

כוללים לאברכים
שמאי 8, אשדוד

גרודנא

כוללים לאברכים
אחיעזר 2, אשדוד

כולל שע"י ישיבת גרודנא

הרה"ג נחום רוזנבלט
אחיעזר 7, אשדוד

הדרת יוסף ר' שלמה פרץ פקס

כוללים לאברכים
נמל אשדוד, אשדוד

הרמח"ל ר' משה מונסניגו

כוללים לאברכים
רובע א', אשדוד

זבחי צדק ר' אורי דוד

כוללים לאברכים
הר-גלעד 4, אשדוד

זכותא דמשה

כוללים לאברכים
בית ישראל, אשדוד

חזון אבנר

כוללים לאברכים
שלמה בן יוסף 13, אשדוד