otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

מרכז למידה חמדת בניה

מכון למידה וגני ילדים שפתיים
עקביא בן מהללאל 2, אשדוד

בית יעקב החדש

בתי ספר לבנות חרדי
חסדא 4, אשדוד

בית יעקב - גור

בתי ספר לבנות חרדי
אליעזר בן הורקנוס 18, אשדוד

בית יעקב - גור אזור ח'

בתי ספר לבנות חרדי
הכלנית 19, אשדוד

בית יעקב - אור מלכה

בתי ספר לבנות חרדי
דוד בוזגלו 21, ט', אשדוד

אהל אסתר ויז'ניץ

בתי ספר לבנות חרדי
הרב ינאי 5, אשדוד

בית מלכה בעלזא

בתי ספר לבנות חרדי
חסדא 6, אשדוד

עוז והדר

בתי ספר לבנות חרדי
התלמוד 5, אשדוד

שערי ציון

בתי ספר לבנות חרדי
רח' אב 14, אשדוד

נאות אסתר

בתי ספר לבנות חרדי
רשב"י 5, אשדוד