otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

עזרה למרפא

אגודות ואירגונים ארצי
הבושם 1, אשדוד

עמותת ידיד - סיוע לאזרח

אגודות ואירגונים ארצי
ר' עקיבא 13, אשדוד

ערכים

לסניפים פתח מידע נוסף
בעל הנס 36, אשדוד

רחשי לב

אמבולנסים
יהודה הנשיא 10 ב', אשדוד

קהל מחזיקי הדת בעלזא

לסניפים פתח מידע נוסף
מבוא התנאים 3, אשדוד
0

רפואה וישועה גור

אגודות ואירגונים ארצי
הורקנוס 23, אשדוד

רפואה קרובה

לסניפים פתח מידע נוסף
רשב"י 20/7, אשדוד
0

ציפור הנפש - שלו

אגודות ואירגונים אשדוד
בעש"ט 1, אשדוד