otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

האיחוד - עלון לפרשת שבוע

אגודות ואירגונים ארצי
אשדוד, אשדוד

הוועדה להגנת כבוד המת - אזור דרום

אגודות ואירגונים ארצי
אחיעזר 4, אשדוד

המרכז להפצת תורה ויהדות

אגודות ואירגונים ארצי
ת.ד. 2318, אשדוד

התאחדות המלאכה והתעשיה

אגודות ואירגונים ארצי
המדע 11, אשדוד

יד מלכה - עזרה לנזקקים

אגודות ואירגונים ארצי
בעל הנס 30, אשדוד

יד שרה - ציוד רפואי

לסניפים פתח מידע נוסף
קיבוץ גלויות 7, אשדוד

מכון הליכות הארץ

אגודות ואירגונים ארצי
שמאי 8, אשדוד

מפעל שונה הלכות

אגודות ואירגונים ארצי
רבא 10, אשדוד

מרכז מידע וסיוע

אגודות ואירגונים ארצי
זלמן ארן 11, אשדוד

מרכז קליטה בית קנדה

אגודות ואירגונים ארצי
שבי ציון 1, אזור א', אשדוד