otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

התנועה לשמירת זכויות הציבור

הדתי והחרדי בישראל
ת.ד. 5353, ירושלים

ועד הישיבות בארץ ישראל מרכז

אגודות ואירגונים ארצי
מלאכי 28, ת.ד. 57740, ירושלים

ועד להצלת משפחות במצוקה

אגודות ואירגונים ארצי
רב אסי 4, בני ברק

ועד מורא מקדש

אגודות ואירגונים ארצי
גבעת שאולי 26, ירושלים

זכות יהודה - טהרת המשפחה

בכל השפות בקלטות
בן זכאי 60, ירושלים

זכרון מנחם - עזרה לחולים

אגודות ואירגונים ארצי
פרנק 23, ירושלים

זק"א - זיהוי קרבנות אסון

אגודות ואירגונים ארצי
יפו 234, ירושלים

חסדי נעמי

לסניפים פתח מידע נוסף
בר יוחאי 10, בני ברק
0

י.נ.ר. - איגוד יעוצי נישואין

אגודות ואירגונים ארצי
בית הדפוס 30, ירושלים

צוהר הלב

רשת מוסדות חרדיים לחינוך מיוחד
הצבעוני 8, אשדוד
0