otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

המכון להנצחת יהדות גליציה

אגודות ואירגונים ארצי
פנים מאירות 13, ירושלים

המעיין בנגב - שיקום לאסיר

אגודות ואירגונים ארצי
אבות 80, באר שבע

המפעל העולמי ללימוד המשנה והלכה

אגודות ואירגונים ארצי
סוקולוב 56, בני ברק

המרכז החינוכי הספרדי

אגודות ואירגונים ארצי
בתי מחסה 1, ירושלים

המרכז להפצת תורה ויהדות

אגודות ואירגונים ארצי
ת.ד. 2318, אשדוד

המרכז לטהרת המשפחה

אגודות ואירגונים ארצי
ישא ברכה 28, ירושלים

המרכז לסיוע לנשים דתיות וחרדיות

מוקד טלפוני 24 שעות
ת.ד. 10207, ירושלים

הצלה - יהודה ושומרון

אגודות ואירגונים ארצי
ארץ חמדה 19, קרית ארבע

התאחדות המלאכה והתעשיה

אגודות ואירגונים ארצי
המדע 11, אשדוד

התמר - ביקור חולים

אגודות ואירגונים ארצי
נחמיה 8, בני ברק