otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

מהדרין - הסעות למקומות הקדושים

אגודות ואירגונים ארצי
,, ירושלים

מוסדות אשלג

אגודות ואירגונים ארצי
שד"ל 4, בני ברק

מוסדות שטפנשט בארה"ק

לסניפים פתח מידע נוסף
מוקד תהילים עולמי, ירושלים
0

מחנה ישראל

אירוח למשפחות המתקרבות ליהדות
לייב דיין 9, ירושלים

מכון הרב פרנק

אגודות ואירגונים ארצי
רוזנבלט 19, ירושלים

מכון מדעי טכנולוגי להלכה

אגודות ואירגונים ארצי
הפיסגה 1, ירושלים

מכון פועה - פוריות ע"פ הלכה

אגודות ואירגונים ארצי
עזריאל 19, ירושלים

מכון הליכות הארץ

אגודות ואירגונים ארצי
שמאי 8, אשדוד

מנוף - מרכז ההסברה החרדי

אגודות ואירגונים ארצי
שפת אמת 10, ירושלים

מעל"ה - מסגרת ערב לבוגרות הסמינר

אגודות ואירגונים ארצי
ת.ד. 34530, ירושלים